İslam’da Dostluğun Önemi

İslam dini yeryüzüne barış getirmek ve insanlar üzerindeki ayrımları sona erdirmek üzere inmiştir. İnsanlar bir bütündür İslam’a göre, hiç kimsenin ötekine ayrıcalığı yoktur ve üstünlük ancak takvadadır. Bundan dolayı kardeşçe yaşama iradesine sahip olmak, insanlarla sevgi ve muhabbet bağını artırma çabası bir müminin en çok övgüye şayan hasletlerindendir.

(daha&helliip;)

Fazlasını Oku

Dostlarımızla Farklılıklarımız Bağlarımızdır

Şöyle bir mitolojik hikaye anlatılır Eski Yunan’dan: Bir zamanlar insanlar bugün olduğu gibi tek değil, yaratılıştan birbirine yapışık çifter kişiler halindelermiş. Yapışıklarmış birbirlerine, hem ayaktan hem kollardan. Ancak Zeus, bir gün insanlara bilmediğimiz bir sebepten dolayı sinirlenmiş. Bir ceza vermiş onlara. İki kişi halinde dolaşan insanları birbirinden ayırmış ve o günden sonra herkes eskiden yapışık olduğu çiftini aramaya başlamış.

(daha&helliip;)

Fazlasını Oku